POEZIJA

POSLEDICE VATRE

Decembar 2017

post image

Anđela Pendić rođena je 26. januara 1993. godine u Beogradu. Studirala opštu lingvistiku sa ruskim jezikom na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je nedavno završila master studije. Pesme su joj zastupljene u nekoliko zbornika i časopisa, kao i u zajedničkoj zbirci „Izlomljene linije“, koju su Festival poezije mladih i Gramatik objavili 2015. godine. Ima dve samostalne zbirke pesama. „Beleg“ je štampan kao prvonagrađeni rukopis na festivalu Pjesnička reč na izvoru Pive 2015. godine. „Oganj“ je 2016. osvojio prvu nagradu na Somborskom književnom festivalu i objavljen je iste godine.

 

 

(Pompeja)

 

Skidam poslednji pepeo

da se pronađem na zidu ove kuće,

ovu sliku koja je odavno postojala

na vratu

i sad, na mestu ogrlice

pravo tumačenje boje.

Možda ću sačuvati previše

zbog želje da sa svake strane vetra

(zapamti ovaj vetar)

očuvam zamišljenu liniju

kakvu imaju isceljene stabljike

ili belina.

 

Nije ostalo više ništa da se razveje,

da su nestajanja u vatri bila srodna

ovi zidovi bi…

 

Izgovaraću samo melem

ponavljaću otkrivene slojeve

uporno,

da poništim makar onaj zvuk

od kog je započela vatra

čije posledice sada uklanjam.

A uzroci su ostali zabeleženi:

bio je vrt, pust,

i susret zamućen vetrom,

u jednoj ravni,

tako se rađa boja,

ali jasno je bilo i pre krhotina

između reči i dodira,

nikad nije bila blizu

ta visina noći

taj pokret zaustavljen

da se dosanja.

Nisi rekao ništa nalik

svom imenu.

 

Skidam poslednji pepeo

postoji neka druga reč

ne ni zbogom ni laku noć

reč koja nosi ovo ogromno između

i da može da iz ove iskopine,

rane u kojoj je umro jedan grad,

da se rasprsne kao krv

bila bi istovetne boje kao san

opovrgnut sobom –

jedine boje moguće

u vremenu koje sam stvorila

u lišću drveta na kom stojiš

(grane su produžetak samrti,

vapaj nemoćnih krila)

i to je boja konačnih ptica.

 

 

Isceljenje

(povratak)

 

Sok lista i razum grane

teže istom toku.

Otkine li se smisao peteljke,

dve prislonjene rane

daće vezu vredniju od prethodne.

Jer, na vrhu prekida,

roje se čežnje za celovitošću

i sećanja

na tupu svetlost odvajanja.

 

 

Novembar

 

i ruža

tokom jutra, tokom teške i lake noći

ostaje zatvorena

dva sukobljena znanja sastavljajući

u jedno:

bezrazložni novembar

moguće je premostiti samo razbijenim staklom

vremenom razbijenim na staro i novo

jezikom stvorenim da beleži nestanke

a ja, kako?

kako ozbiljno i smešno ispraćam maglu

i živim pod prinudom ovog jednog jezika

da izgovaram dva imena,

ali ne i njihove promene

 

 

Autoportret u vrtu punom crnih lepeza

ili Devojka sa lampom

 

Preneti sve lepote jednog vremena

u sadašnjost

ili ih zaboraviti

kako bi sa njima otišle

i crne lastavice

noseći svoja gnezda u kandžama

sveobuhvatna, svepostojeća,

a sada rasplinuta do nemoći

u vetru hitrog vremena.

Ili samo skupljati kapi

u mozaik uzaludnog čekanja

i dozvoliti sekundama

da klize niz dlanove,

niz ogrebotine od suza na njima

nastale kad su pridržavali

i zaklanjali lice

na zalascima Sunca.

Vrteti se orbitom

jednolikog ponavljanja

sa senkom sreće.

 

 

Pre leta

 

Sabrani, kao greške odsustva,

kao što smo sabrali

preostale reči, izgovorićemo najpotpuniji

poziv − kakav imaju tek probuđeni −

promuklim glasom:

jer smo se kroz san

i posledice vatre probijali

sa previše glasa i premalo reči

 

 

Odisejev pogled

 

Da jedva dišem

ponovo

u velikoj tajni ostvarenog

i večno zamirućeg

na rubovima raskopane noći

na rubovima noći kao što trup broda

uvek iznova u jedinom

(to znači:

onom što pripada) trenutku

bezbroj puta oseti prvi dodir vode

noseći katarku i sen obala istovetno:

ne razlikujući pojedinačna vremena.

A ona se vraćaju, umnožavaju

klijaju u pukotinama čvrste materije

koja zajedno sa mladicom uči isceljenje

zatim bol.

Poznata melodija: nije razapeto jedro:

više vetra može primiti i poneti duša

a školjka peščanog dna

i školjka visine prislonjene jedna na drugu

stvaraju

udar

udar

udar

telo od mora i vazduha

koje saoseća sa putnicima

i sâmo bivajući čežnja,

beležeći granicu u peni.

 

 

Pijanista

 

Nije dovoljna samo težina nepostojećeg

nakupljena u jagodicama,

ni razumevanje uha za otkucaj,

ni stopalo glasnije od poziva zemlje.

Za jedan mlin pokretan prazninama hartije

potrebne su oči

pred svaku smrt zatvorene tajnom granja.

Za jedno takvo trajanje vazduha

potrebno je tužno i osunčano pripadanje širini.

I zaplitanje u beskraju

i rađanje simbola u danima.

 

Potreban je bol opiranja dirke u brazdama prstiju,

otkidanje jata krilate tišine.

Potrebna je radost zbog ljubavi dirke

prema neizrečenom u dodiru.

 

Čitav rezonantni pogreb jeste svečanost osmeha

i voda ima isti zvuk kao ptica u klaviru.

 

 

Vrt

 

Mirno stojim u indigu, tirkizu

u zaustavljenom odsevu, prigušenom omotačem,

u nepokolebljivoj tami na grudima

koje su mi se odavno pričinile

kao odraz gašenja.

Nisam čula kad su se obrušili zidovi,

odzvanjalo je dnom mora, sudbinom školjki,

večni ultramarin je pulsirao

u liniji odvajanja, pozajmljenoj od niza

i niza opasnosti u grlu.

Pronašavši na dnu ove tek otkrivene vaze

od metala svoju konačnost,

bacam poslednji pogled na četiri istoka

koje je izneverilo teme najduže senke,

pre nego što se zagrcnem prahom

pre nego što se razbukti

mural u zauvek neimenovanoj obali, utrobi.

 

*Izbor od 8 pesama iz zbirki „Beleg“ i „Oganj“