Tematski diptisi Slavice Garonje Radovanac

USMENO U PISMENOM

Uzevši je u cjelini, knjiga prof. dr Slavice Garonje Radovanac je jedan od najznačajnijih i najcjelovitijih priloga inače fragmentarnim proučavanjima književne kulture Srba u Hrvatskoj i Krajini

Prevodi srpske književnosti u inostranstvu

VIŠE OD OČEKIVANOG, MANjE OD ŽELjENOG

Afiniteti izdavača i prevodilaca su različiti od jezika do jezika i tek nekoliko pisaca ima relativno ujednačenu recepciju u svim krajevima sveta: Ivo Andrić, Danilo Kiš i Milorad Pavić. Odabir svih drugih autora znatno je više kulturološki i društveno determinisan