POEZIJA

POSLEDICE VATRE

Anđela Pendić rođena je 26. januara 1993. godine u Beogradu. Studirala opštu lingvistiku sa ruskim jezikom na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je nedavno završila master studije. Pesme su joj zastupljene u nekoliko zbornika i časopisa, kao i u zajedničkoj zbirci „Izlomljene linije“, koju su Festival poezije mladih i Gramatik objavili 2015. godine. Ima dve samostalne zbirke pesama. „Beleg“ je štampan kao prvonagrađeni rukopis na festivalu Pjesnička reč na izvoru Pive 2015. godine. „Oganj“ je 2016. osvojio prvu nagradu na Somborskom književnom festivalu i objavljen je iste godine.

post image

Kritika - Ognjen Obradović: "Oticanja", Čačak: Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis, 2016.

OTICANJA IZMEĐU REDOVA

Eventualne zamerke i slabosti mogu se pripisati velikoj želji i ambiciji sa kojima većina mladih autora pristupa prvom rukopisu. Kao najvišu vrednost Obradovićeve poezije treba istaći inventivnu metaforiku koja uglavnom počiva na filmskoj i digitalnoj leksici i zreloj svesti o političkom trenutku i društvenim i civlizacijskim (pre)kretanjima

post image

Analiza prošle izdavačke godine u Srbiji

ISTRAJNO I IZDRŽLJIVO

Srpsko izdavaštvo je, kao i proteklih godina uostalom, agilno, radoznalo, vitalno i u koraku sa produkcijom u regionu, Evropi i šire. Stiče se utisak da, uz svu ekspanziju već postojećih izdavačkih preduzeća, uvek ima mesta i za nova imena, mlade nade, jer svet književnih dela je neizmerljiv i koliko god da ih se proizvede u toku godine – uvek može više