“Buđav lebac je ponovo libero”

PJESME IZA LAŽNIH IMENA

Po toliki put, ne institucije, niti intelektualci kao oni što postvaruju tendencije, provode ideologiju ili šire prostor slobode – odozgor ka dolje, dakle – nego popularna kultura pokazuje se onim medijem gdje se u praksi mase suočavaju s problemima i podjelama, ali i medijem gdje se ti problemi, začudo – rješavaju

post image

Vladimir Nabokov: ruski, američki i svetski pisac

PISAC ŽIVOTA

Nabokov je izgradio svojevrsnu estetističku filozofiju bekstva iz života u umetnost; nastojao je ne da svoj život pretoči u svoja dela, već da umetnost pretvori u svoj jedini život, potirući sve granice između života i dela. Kod Nabokova, umetnost ne oponaša život; uvek je obrnuto.

post image