Uz nastup učenika Osnovne škole Bobota u Srbu

KOME SMETAJU NAZOR I ĆOPIĆ

„Ispitivanja roditelja su jasna poruka pa i pretnja Srbima da ne pokušavaju održati svoj sistem vrednosti, da se ne zanose s tim antifašizmom, jer je on samo za ceremonijalnu upotrebu“, rekao je zamenik predsednika SNV-a Saša Milošević

post image

O radu kulturnog i naučnog centra "Milutin Milanković" u Dalju

KROZ VASIONU I VEKOVE

U idućem periodu planirana je realizacija projekta Milankovićevog planetarijuma koji je naučnik pravio u svom dvorištu u razmjeru 1: 20 milijardi. Ideja ja da se izgradi planetarijum u deset puta većem razmjeru, da se čvrste planete Sunčevog sistema rasporede oko naučnikove rodne kuće, a ostale duž šetališta uz Dunav, u dužini od 1,5 km

post image

Naša prezimena (16)

SAŽETO O PREZIMENIMA BUKOVICE

Nastanak prezimena u Bukovici podudaran je s mletačkim osvajanjem prostora sjeverne Dalmacije tokom XVII vijeka, podudaran je, zapravo, s dolaskom novog stanovništva u kraj oslobođen od Turaka nastojanjem mletačkih vlasti da naseli zauzetu teritoriju i da je tako zadrži u svom posjedu