Kultura i politika u BiH - Republika Srpska

PISACA JE SVE VIŠE, A KNJIGA SVE MANJE

Kulturne ustanove u Federaciji BiH, poput Zemaljskog muzeja BiH ili Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, zadržavanjem odrednice BiH u nazivu ne samo da krše Dejtonski sporazum po kojem se moraju zvati FBiH, nego na taj način pretenduju da budu državne ustanove od posebnog značaja za državu, čime se degradira rad ustanova u RS. Tako su ustanove u FBiH 2005. godine dobile 975.000 KM od Ministarstva civilnih poslova BiH, a ustanove u RS niti jednu marku