Intervju, Aleksandar Denić, slikar turbo-folka

SLIKANJE JE KAO UZGOJ KROMPIRA, UVEK IMA NEŠTO DA SE RADI

Ja i dalje nisam samostalan, živim sa ocem. Zapravo, više mi se isplati da sedim kod kuće i slikam. Stalno se dešavaju neki sajmovi, izložbe, a bude ponekad i narudžbina. Osećam se kao seljak koji živi od zemlje, kao da uzgajam krompir pa uvek nešto kapne, uvek ima nešto da se radi, popravlja, čačne, pere, dorađuje... I tako malo po malo ja imam mesečno prosečnu srpsku platu. Shvatio sam da moram da se trudim

post image

Trocki - čovjek koji je pravio historiju

PRILOZI UZ GODIŠNJICU

Za sve koji su se smatrali protivnicima režima i službene marksističke ideologije na Istoku, ime Trocki je bilo znak antikonformizma, a na Zapadu otpor surovosti kapitalizma i simbol novih revolucija u trećesvjetskim despocijama. Bilo je skrivena zakletva pretpostavljenim vrijednostima misli, nastojanja i vjernosti Revoluciji i idejama koliko istinski idealističkim toliko i, vidi se iz ove perspektive, sumanutim

post image

POEZIJA

ULICA MANDELJŠTAM

Ognjen Aksentijević (1994, Leskovac), student grupe za srpsku književnost i jezik sa komparatistikom Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Uređuje studentski književni list "Vesna" u kom objavljuje književnu kritiku i eseje. Bavi se proučavanjem poetike roud-romana u savremenoj srpskoj književnosti. Objavio jednu zbirku pesama ("Um za morem, smrt za vratom", Treći trg, 2017.)

post image